Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Luật sư Phạm Thị Thùy Dương

Luật sư Phạm Thị Thùy Dương

Điện thoại:04-35563069
Email:office-hn@vifaconsult.com.vn
Địa chỉ:Số 4, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Thẻ Luật sư:1253/LS
Chứng chỉ hành nghề:3145/TP-LS-CCHN
Đoàn Luật sư:TP Hà Nội
Tổ chức hành nghề:Văn phòng luật sư Vinh Phát

Giới thiệu

Giới thiệu chung về luật sư

Dịch vụ pháp lý

- Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

- Thành lập doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình, thay đổi đăng ký kinh doanh

- Soạn thảo hợp đồng kinh tế

- Tư vấn, thực hiện các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực kinh tế, thương mại

- Tư vấn, thực hiện các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư

- Tư vấn, thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan tới Luật doanh nghiệp

- Luật sư riêng

Ads

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật