Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Luật sư Nguyễn Phúc Thái

Luật sư Nguyễn Phúc Thái

Điện thoại:0511-3797559 | 0919516345
Email:snguyenphucthai@gmail.com
Địa chỉ:438 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Thẻ Luật sư:4842/LS
Chứng chỉ hành nghề:6664/TP/LS-CCHN
Đoàn Luật sư:TP Đà Nẵng
Tổ chức hành nghề:Công ty TNHH Luật Minh Phước

Giới thiệu

Giới thiệu chung về luật sư

Dịch vụ pháp lý

- Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

- Thành lập doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình, thay đổi đăng ký kinh doanh

- Soạn thảo hợp đồng kinh tế

- Tham gia tố tụng

- Tư vấn thu hồi nợ

- Luật sư riêng

Cùng chuyên mục

Ads

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật